Just enter your search query, and we'll fix you up with the latest tweets on that topic.

Catering Canapes Menu tweets

Paco a la Naranja

@Senguix El menú del catering. Estic molt interessat. Hauran canapés fashion però res de cansalà i llomello en fabes, ni Sang amb ceba..WTF

https://twitter.com/pacolonso

5 years ago