Just enter your search query, and we'll fix you up with the latest tweets on that topic.

Tin Tuc Khuyen Mai Viettel tweets

Khoa Lê

Abbank khuyến mãi “khủng” cho thuê bao Viettel http://t.co/qT4so8N7TX

https://twitter.com/acmakhoa

6 years ago

Điểm Ưu Đãi

Viettel khuyến mại phút gọi trị giá 50.000 đồng cho thẻ SacomBank - http://t.co/BJVyNZc5g0 http://t.co/e5w3osftH8

https://twitter.com/DiemUuDai

6 years ago

Điểm Ưu Đãi

Abbank khuyến mãi "khủng" cho thuê bao Viettel - http://t.co/Xk1RKxxAV1 http://t.co/ecjiQx249u

https://twitter.com/DiemUuDai

6 years ago